Rise of the Scythian (2018) 360p

IMDb 6.3 Genres:

Director: Rustam Mosafirn
Cast: Aleksey Faddeev, Aleksandr Kuznetsov, Yuriy Tsurilo, Izmaylova Vasilisa, Fomin Andrey, Dzhelilov Eldar, Aleksey Ingelevich, Pavel Klimov