Cyborgs: Heroes Never Die (2017) BDRip 360p

IMDb 8.9 Genres:

Director: Akhtem Seitablaevn
Cast: Vyacheslav Dovzhenko, Roman Yasinovsky, Andriy Isayenko, Viktor Zhdanov, Makar Tikhomirov, Oleksandr Piskunov, Roman Semysal, Kostiantyn Temliak